Från "Något om ortnamnen i Frykerud" av Inge Nylin:

KVARNTORP (Quarnnetorp, Qwarntorp)
Kyrkogods på medeltiden. I bäcken intill har funnits en kvarn. Kronotorpet Quarnnetorp finns med i jordebok första gången 1571.
Som kronogods hyste gården sedan officerare och andra personer i statlig tjänst ända in på vårt århundrade.

vy

Återgå till Frykerudskartan.