Från "Något om ortnamnen i Frykerud" av Inge Nylin:

LENE
Nämns i jordebok första gången 1568 som ett helt skattehemman. Namnet stavas då Lena och anses vara pluralform av ett mycket gammalt ord som betyder lutning. Det förekommer i västlig fornnordiska som "hlein" = vila och i norska dialekter som "lein" och "leina" = sluttning.

Sommarbilder från Lene är en film från sommaren 2004.

by

Återgå till Frykerudskartan.