Från "Något om ortnamnen i Frykerud" av Inge Nylin:

LINDESNAR
Första stavelsen är lind- och andra -snar = snår, småskog. Lindesnar noteras 1606 som frälsenybygge. Det låg liksom Fagerås och Skårbol inom frihetsmilen till Agnhammar, vilket innebar att nybyggaren fick skatta till ägaren av godset i stället för till staten. Han slapp också utskrivning till krigstjänst.

 

Återgå till Frykerudskartan.