Från "Något om ortnamnen i Frykerud" av Inge Nylin:

MOSSERUD (Måsserud, Måserudh)
Läget vid en mosse bestämmer första ledet av namnet, följt av andra ledets -rud = röjning.
Medeltida kyrkogods, som 1594 nämns i jordeboken som kyrkonybygge.

 

Återgå till Frykerudskartan.