Från "Något om ortnamnen i Frykerud" av Inge Nylin:

MYRE (Myrestadh, Myrstad)
Just namnformen Myre är den äldst uppträdande och finns noterad år 1600. Senare skrivs Myran i jordeboken 1602 som frälsenybygge" och Myrestad 1621. Gården ligger nära myrmark och namnet anses vara en gammal singular böjningsform av "myr".

regnbageGårdarna Tranängen och Där Uppe i Myre

myregardar
Myregårdarna Där Nole och Där Uppe
Flygfoto från 1950-talet. Publicerat med tillstånd av Flygfotohistoria.
www.flygfotohistoria.se

Återgå till Frykerudskartan.