MYRESÅGEN

sagen
Kvarnen, sågen och kvarndammen. Foto från omkring 1925.

Återgå till Frykerudskartan.