Från "Något om ortnamnen i Frykerud" av Inge Nylin:

NÄS, NORRA
Skattetorp från 1590. Hemmanet ligger delvis på ett näs, vilket förklarar en bit av hemmansnamnet, men det förefaller oklart varför detta hemman sydligt i socknen kallas "norra" . Ett försök till förklaring har jag hört som gick ut på att näset i fråga sticker ut mot norr i Bråtsjön. Den sjön har för övrigt fått sitt namn av hemmanet, enligt ortnamnskommissionen, eftersom Norra Näs brukar kallas Bråten "i dagligt tal".

infart
Vägen till Hagen och Neri Gårn

Återgå till Frykerudskartan.