Från "Något om ortnamnen i Frykerud" av Inge Nylin:

NÄS, SÖDRA
Även detta hemman ligger delvis på ett näs. Det sticker ut mot söder i Promsjön. Också den här gården har ett "vardagsnamn" , Udden eller Ödden. Ortnamnskommissionen anser att epitetet ”södra” tillkommit i motsättning mot Forsnäs, som ligger något nordligare. Den förklaringen lämnar plats för tvivel.
Södra Näs förekommer första gången i jordeboken 1614 som krononybygge. Det var senare bl. a. sergeantbostad under lång tid.

 

Återgå till Frykerudskartan.