Från "Något om ortnamnen i Frykerud" av Inge Nylin:

NOLBY
Ligger längst "i nol" dvs i norr i socknen.
Som skattenybygge i jordebok första gången 1644.
Vi talar numera om Norra och Södra Nolby. Bostaden på den senare gården kallas i bygden för Hemmet.

 

Återgå till Frykerudskartan.