Från "Något om ortnamnen i Frykerud" av Inge Nylin:

ÖNNEBOL (Önnebohl)
Första ledet anses vara genitiv av mansnamnet Önd.
Andra ledet är det bekanta -bol = bostad.
Gården förekommer i jordebok första gången 1624, då som krononybygge.

byn
Gamla landsvägen från Fagerås mot Frykfors

Återgå till Frykerudskartan.