Från "Något om ortnamnen i Frykerud" av Inge Nylin:

RINGSTAD, ÖSTRA
Östra Ringstad upptas som skattenybygge i jordeboken 1600.
Oklarhet råder om ursprunget till första ledet Ring- . Möjligen kan det härledas från mansnamnet Ring. Enligt en annan tolkning kan i vissa fall en ringformig fornlämning ha gett upphov till motsvarande namn.
Andra ledets -stad är = boplats, som i sin tur kan ha många olika ursprung.

ringstatjarn
Norra Ringstatjärnet, sett från Där Nole i Östra Ringstad

Återgå till Frykerudskartan.