Från "Något om ortnamnen i Frykerud" av Inge Nylin:

RÖRBÄCKEN
Ligger vid en bäck, varför första ledet i namnet förmodas vara rör = vassrör.
Skattenybygge, noterat i jordeboken första gången 1624.

 

Återgå till Frykerudskartan.