Från "Något om ortnamnen i Frykerud" av Inge Nylin:

SÄLDEBRÅTEN (Sälliebrota, Säljebråten)
Stavningen av det här namnet har berett skrivare i alla århundraden stora bekymmer.
I jordebok 1540 skrivs Sälliebrota för det som snart blir ett helt skattehemman. Ostridigt tycks vara, att första ledet tyder på växten "sälg", av vilken namnformer som "säld" och "sälder" är kända från äldre tid. Intressant är att ibland lyckas man komma i närhet en av vad som hemmanet egentligen
heter, nämligen "sälj bröt". Andra ledet i namnet är -bråte = fälld skog.

sodervik

landsv Gamla landsvägen vid Där Väste

Återgå till Frykerudskartan.