Från "Något om ortnamnen i Frykerud" av Inge Nylin:

SANDVIKEN (Sandwijken)
Ligger vid en något sandig vik av Torpsjön.
Skattenybygge 1644.

 

Återgå till Frykerudskartan.