Från "Något om ortnamnen i Frykerud" av Inge Nylin:

SKÅLLERUD (Skålerudh)
Namnets första led anses innehålla ett fornsvenskt mansnamn Skulle, som i fornnorskan skrivs Skolle.
Skålerudh noteras i jordebok 1587 som 1/2 skaatetorp .

 

Återgå till Frykerudskartan.