Från "Något om ortnamnen i Frykerud" av Inge Nylin:

SKOG
Ortnamnskommissionen skriver: "Anledningen till namnet är okänd; hemmanet är knappast skogigare än angränsande".
Första gången i jordebok som kronotorp 1568. Redan från 1600-talets början blev Skog en storgård, som sedan genom åren ägts av många namnkunniga personer.

 

Återgå till Frykerudskartan.