Från "Något om ortnamnen i Frykerud" av Inge Nylin:

SKOGSBERG
Skattenybygge i jordebok 1653 "Optaget på Gunnarssbytorp ägor 1651" . Delvis på bergig och skogig terräng. Namnet används inte i dagligt tal. I stället nyttjas gårdsnamnen Rya och Åshaget.

 

Återgå till Frykerudskartan.