Från "Något om ortnamnen i Frykerud" av Inge Nylin:

SOLBERG
Namnet anses betyda "solbelyst berg".
Jfr vidare FRYKERUD II, avd. II sid. 10.
Kyrkogods under medeltiden, som sedan i jordebok 1583 upptas som kyrkonybygge.

 

Återgå till Frykerudskartan.