Från "Något om ortnamnen i Frykerud" av Inge Nylin:

SVENSERUD
Första namnledet är genitiv av mansnamnet Sven, populärt redan på vikingatiden, och andra ledet är -rud = röjning .
Mellan s och r har en hjälpvokal trängts in.
Anges i jordebok 1652 som skattenybygge, "opt. på Carlssbols ägor 1651"

 

Återgå till Frykerudskartan.