Från "Något om ortnamnen i Frykerud" av Inge Nylin:

TOMTEN (Tomte)
Namnet är best. form av "tomt" och skrivs många gånger Tomta, dvs närmare det riktiga uttalet.
I jordebok 1609 noterat som skattenybygge.

 

Återgå till Frykerudskartan.