Från "Något om ortnamnen i Frykerud" av Inge Nylin:

TORESTAD
I första ledet ingår mansnamnet Tore med en genitivform. Senare ledet är -stad = bostad.
Torestadh noteras första gång i jordebok 1606 som skattenybygge.

 

Återgå till Frykerudskartan.