Från "Något om ortnamnen i Frykerud" av Inge Nylin:

TRÖSTAD (Trösta, Trögstads)
Namnets första led anses innehålla en genitiv av det namnet Tröste. I det förmodligen ursprungliga namnet Tröstasta(d) har tidigt en mellanstavelse fallit bort på grund av likheten med slutstavelsen.
Gården anses ha varit medeltida kyrkogods.
I jordebok 1583 noteras den som kyrkonybygge.
Gamla stavningar är t. ex. Trösta 1610 och Trögstads 1620.

Inom hemmanet Tröstad ligger Nyfemstenen. RAÄ nr Frykerud 33:1

 

Återgå till Frykerudskartan.