Från "Något om ortnamnen i Frykerud" av Inge Nylin:

VÄSBY (Wässby, Hulta)
Anses vara en avgärda gård under östra Glänne, av vilket hemman en del ligger rakt öster om Väsby på andra sidan Pråmsjön. Då skulle första ledet i namnet kunna förklaras som Väst-. Wässby noteras som skattenybygge 1624.
Fram till mitten av 1900-talet användes hemmansnamnet sällan i dagligt tal. I stället användes namnet Hulta, uttalas ”hôlta”, med betydelsen hult, skogsdunge. Då var Karl i Hôlta och Anton i Hôlta kända personer.

I fastighetsregistret är benämningen på gårdarna Frykeruds-Väsby.

 

Återgå till Frykerudskartan.