Från "Något om ortnamnen i Frykerud" av Inge Nylin:

FRYKÅSEN
På hemmanet Åna´s mark (Åna 1:15) ligger en hållplats för Fryksdalsbanan som invigdes 1913. När den skulle namnges ville järnvägsmyndigheten använda namnet på det näraliggande hemmanet Göpåsen. Det nyttjades också en tid, men efter protester från folk i Åna med flera, som fått järnvägen över sin mark, nödgades man söka ett annat namn.
Då konstruerades ordet Frykåsen som namn på hållplatsen. (FRYKerud/GöpÅSEN) Det är alltså en benämning, som ingenting har att göra med det ursprungliga namnet på orten, utan det nybildades omkr. 1915.

ritn foto

Frykåsens station. Byggdes 1913 och revs 1972.
Arkitekt Yngve Rasmussen (1860-1923) från Göteborg ritade samtliga stationer längs Fryksdalsbanan - eller som den då kallades KFJ (Kil-Fryksdalens Järnväg).
Järnvägsstationerna längs Fryksdalsbanan finns omnämnda i "Svenska Hus / Landsbygdens arkitektur - från bondesamhälle till industrialism"
(sid 171) 1995 Carlssons förlag. Där skriver Björn Linn "... och några år senare formade göteborgsarkitekten Yngve Rasmussen de fina byggnaderna vid Kil-Fryksdalen. Detta var överhuvudtaget en glansperiod för järnvägsarkitekturen."
1972 tillät man rivning av byggnaden.
Mer om KFJ se FRYKERUD II, avd II, sid 140-149.

hpl hpl
Frykåsens hållplats 2007

Läs vad Kils kommuns Naturvårdsprogram skriver om platsen.

Mer om Järnvägsstationer i Frykerud
Mer om Fryksdalsbanan

Återgå till Frykerudskartan.